Catalunya Volcànica

El Camp dels Ninots es va formar en un dels volcans situats a la depressió de la Selva, la qual forma part de les depressions que trobem a la serralada dels Catalànids (Camp de Tarragona, Vallès, Penedès, Selva i Empordà). Totes aquestes depressions resulten d’enfonsaments deguts a grans fractures o falles que van afectar el marge occidental de la Mediterrània fa uns 23 milions d’anys.

Catalunya volcànica

 Les erupcions volcàniques a Catalunya són d’edat neògena i quaternària i van començar a la zona de l’Empordà (entre uns 14 i 6 milions d’anys), van seguir a la Selva (entre uns 6 i 2 milions d’anys) i van finalitzar a la zona de la Garrotxa (entre uns 700.000 i uns 10.000 anys). Als marges de la depressió de la Selva hi van aparèixer volcans deguts a la formació de les falles, les quals van facilitar l’ascens del magma. Aquests volcans, tot i estar ben extingits, tenen el seu reflex en les aigües termals de Caldes, de temperatura i quimisme peculiars.

El volcà del Camp dels Ninots és un clar exemple de volcà de dimensions petites format en presència d’aigua al subsòl. La barreja d’aigua i magma fa que els volcans es generin de manera explosiva, amb grans quantitats de vapor d’aigua.

Les particulars propietats físiques i químiques de les aigües lligades al vulcanisme han produït mineralitzacions d’òpal que prenen formes molt diverses i són conegudes tradicionalment com a “ninots”. És per això que l’indret on apareixen aquestes mineralitzacions en superfície s’anomena Camp dels Ninots, nom que avui rep la totalitat del volcà i el jaciment que conté.