El Barranc de La Boella

El Barranc de La Boella

La Canonja (Tarragona)

1.000.000- 700.000 BP

 Paleolític Inferior

Plistocè Inferior i Mig

Jaciment a l'aire lliure

 

El jaciment del barranc de la Boella (la Canonja, Catalunya), té una antiguitat que pot arribar al milió d’anys.

 

 Durant les excavacions que l’IPHES realitza des de fa anys, s'han localitzat  abundants restes d'animals prehistòrics i també nombrosos instruments de pedra fets pels humans fa gairebé un milió d'anys.

 Un dels animals que es troben al jaciment es el mamut. Aquest animal tenia 4.5 metres d’alçada i podia arribar a les 12 tones de pes. Menjava herbes i branques en entorns molt humits... entorn com el que es creu que hi havia als voltants de la ciutat de Tarragona ara fa un milió d’anys.