Darwin i l'Evolució

L’any 2009 es va celebrar el dos-cents aniversari del naixement de Charles Darwin i el cent cinquanta aniversari de la publicació de la seva obra universal “L’Origen de les espècies mitjançant la selecció natural”. Amb la seva obra, aquest naturalista assentà la base científica a partir de la què s’han articulat els estudis sobre l’evolució arreu del món.

Exposició versàtil, capaç d’integrar-se en un espai d’entre 80 i 130 m².

Composada per 4 mòduls metàl·lics de 3 m de llarg, 2,40 m d’alçada i 0,50m d’amplada que fan de suport a lones tensades amb la gràfica il·luminada.

No es necessita cap il·luminació especial ni potència elèctrica complementaria.

Amb un caràcter eminentment didàctic. Basada en la imatge gràfica complementada amb diversos interactius i un audiovisual.

L’exposició es pot complementar amb activitats didàctiques i un cicle de conferències. Tanmateix l’exposició s’acompanya d’un dossier didàctic en pdf i en tres versions adaptades a diferents nivells

 L’exposició pretén donar a conèixer la figura de Darwin i les seves descobertes sobre l’evolució així com les diferents teories que al llarg del temps s’han fet en matèria d’evolució de les espècies i en conseqüència, de l’ésser humà.