Et trobes a:

Guadix- Baza

Guadix-Baza: Projecte d'Orce

Ubicació: Orce (Granada)

Cronologia: Plio-Plistocè

Direcció: R. Sala i B. Martínez
El projecte Guadix - Baza està dedicat a l'arqueologia del primer assentament humà a Europa Occidental, la paleontologia i la paleoecologia d'aquesta regió des del Pliocè tardà. Encara que el seu objectiu i finalitat és comprendre tota la conca i la totalitat de l'ocupació humana. Aquesta és la raó perquè es va realitzar l'enquesta en alguns llocs com Solana del Zamborino, Huéscar 1 i Cúllar. El projecte està especialment centrat en els jaciments d’Orce, Venta Micena, Barranco León i Fuente Nueva 3. Tots estan situats a la riba oriental de l'antic llac salí de Baza, situat en la meitat oriental de la conca de Guadix - Baza.

El lapse de temps d'aquests llocs varia des de la cronologia de Venta Micena, fa 1,5-1.600.000 anys, un lloc on no s'ha detectat fins ara cap registre humà. La segona fase correspon a la de Barranco León, fa uns 1.400.000 anys, registrant el més antic assentament humà a Europa occidental (dent humana es va publicar recentment), seguit pel de Fuente Nueva 3, amb una data de 1,3 milions d'anys d'antiguitat. Aquestes cronologies s'han obtingut per la combinació de mètodes bioestratigràfics, és a dir, amb l’estudi de micromamífers, paleomagnetisme i de datació radiomètrica, principalment a través de ESR.

Quant a la paleoecologia, Venta Micena correspon una zona d'aiguamolls dins d'un ambient de sabana oberta dominada per la presència d'abundants ungulats i grans carnívors, com la hiena gegant i  els tigres dents de sabre. La comunitat de mamífers està indicant una barreja d'una fauna bàsicament d’Euràsia amb poques espècies d'origen africà, una combinació que està present en els tres llocs.

Barranco León i Fuente Nueva 3 estan donant un molt ric registre arqueològic compost per les restes de l'accés antròpic als cadàvers dels grans mamífers i una gran col·lecció d'eines lítiques. Les tècniques registrades a Orce estan dominades per la percussió bipolar amb enclusa i la talla ortogonal a mà alçada i per una àmplia presència de grans eines probablement relacionades amb accions de percussió amb l'absència de petites eines conformades. Els nuclis ortogonals i polièdrics àmpliament registrats mostren una primitiva tecnologia de Mode 1 amb importants arrels africanes a Europa Occidental.

 L'equip de recerca està liderat per Robert Sala i Bienvenido Martínez-Navarro, amb la col·laboració dels paleontòlegs Jordi Agustí i Paul Palmqvist (Universitat de Màlaga), mentre que a la direcció arqueològica es comparteix amb Isidro Toro (Museu Arqueològic de Granada), Leticia Menéndez i Juan Manuel Jiménez-Arenas (Universitat de Granada).