Història de la recerca

 A principis del segle XX, la recerca al Camp de Tarragona desenvolupada pel Dr. S. Vilaseca i altres estudiosos ficaren de manifest la importància arqueo-paleontològica del jaciment del Barranc de la Boella (La Canonja, Tarragona).

 La Boella s’ha convertit en un jaciment clau per estudiar com eren i com vivien les primeres poblacions humanes que van arribar a Europa fa entorn un milió d'anys.

 

Després dels treballs del Dr. Vilaseca el jaciment restà en la memòria col·lectiva dels investigadors catalans, però en l'oblit dels treballs arqueològics moderns. Finalment l'any 2007 s'intervingué preventivament una àrea del Barranc on es localitzaren varies restes de Mamuthus meridionalis. Les actuals descobertes han confirmat els apunts del Dr. Vilaseca. El Dr. Vilaseca no treballà sol, el Ramón Capdevila va ser un dels seus ajudants i el primer en recuperar restes al Barranc de la Boella.

 

Actualment hem excavat en tres espais diferents: el Centre de Convencions on es van descobrir dos nivells amb restes de mamuts. En un dels nivells les restes d'indústria lítica eren abundants demostrant l'aprofitament d'aquets animal pels hominins que habitaren aquest indret. A La Mina i El Forn també s'han recuperat abundants restes que ens ajuden a conèixer les estratègies de subsistència dels primers hominins europeus i la seva relació amb la resta d'animals.