Que hi ha al Barranc de la Boella?

 

Mamuts, hipopòtams, rinoceronts, cavalls i cèrvids són les espècies de grans herbívors trobades al Barranc de la Boella. Junt als herbívors també s'han recuperat restes de carnívors, com les hienes i els óssos.

La presència dels hominins prehistòrics ha quedat palesa a través de la presència d'abundant indústria lítica. Aquestes eines foren elaborades principalment amb sílex, esquist i quars, roques que els hominins trobaven a l'entorn del jaciment. Als diferents jaciments del Barranc de la Boella s'han trobat útils de pedra d’elaboració simple fetes a partir de pocs cops sobre còdols de riu i eines de confecció més complexa. Aquests últimes podrien estar relacionades amb la cultura de l’Achelià i la confecció de les primeres destrals de pedra a Europa. Aquest, possiblement és un indici de les primeres migracions humanes que van venir des d’Àfrica.