Per què treballem?

Amb el seu immens potencial paleontològic i arqueològic, el municipi de Caldes de Malavella es converteix en un referent per comprendre l’evolució climàtica i biològica d’Europa en els darrers 4 milions d’anys.

El Camp dels Ninots esdevé un dels jaciments més importants per conèixer l’evolució climàtica i biològica del continent europeu en els darrers 4 milions d’anys. La seva importància rau en l’extraordinària riquesa i diversitat de les dades que està posant al descobert, ja que proporcionen als científics les eines necessàries per estudiar i reconstruir el passat.

La reconstrucció dels diferents processos climàtics, paisatgístics, florístics i faunístics que s’han anat succeint al llarg del temps ens ajuda a entendre molt millor els fenòmens que es produeixen en l’actualitat.