Per què trobem fòssils al Camp dels Ninots?

La particular geologia del jaciment ha afavorit la conservació de restes animals i vegetals en un estat excepcional. El conjunt de fòssils recuperats al Camp dels Ninots proporciona dades directes referents a l’entorn biològic i climàtic del nord-est peninsular durant el Pliocè i permet contraposar-les als canvis climàtics produïts a Europa en els darrers 5 milions d’anys.

Emanació de gasos. Foto dreta: Animals morts a causa de les emanacions de gasos del llac Nyos, Camerún, 1986.

El llac que hi havia al Camp dels Ninots oferia unes condicions òptimes per a la instauració de tot un seguit de dinàmiques ecològiques. Els animals que morien al voltant quedaven submergits per les aigües i els seus cossos acabaven dipositats al fons del llac. Les característiques d’aquestes aigües, carregades de minerals, van ser les que van crear les condicions òptimes per a l’excel·lent conservació dels esquelets que s’han descobert. Les restes de macrofauna (bòvids, rinoceronts, cèrvids, tapirs, etc.) i de microfauna (rosegadors, rèptils, amfibis, peixos, etc.) permeten estudiar i explicar com era aquest entorn i quines eren les relacions que es van establir entre les diverses espècies animals.

Fenomen catastròfic

El fet que tots aquests animals apareguin sencers, en connexió anatòmica i en un mateix moment cronològic fa pensar que la seva mort es va produir per una catàstrofe natural fruit de les emanacions de gasos del mateix volcà. Un exemple actual d’aquest fenomen el trobem al llac Nyos, al Camerun, on l’any 1986 centenars d’animals van morir asfixiats per emanacions de gasos.