Resultats de les darreres campanyes d'excavació

 

Resultats de les darreres campanyes d'excavació al Barranc de la Boella

 
 
Excavacions 2013
La campanya d’enguany ha revelat nombroses eines d’indústria lítica de fa sobre un milió d’anys, una antiguitat molt singular al registre arqueològic
       
La intervenció arqueològica de la campanya 2013 ha posat fi al sondeig del Forn, una de les zones del jaciment, ubicada davant de la primera cala explorada l’any 2007 i on es va localitzar restes de roques tallades i restes d’un mamut d’un milió d’anys. “Els propietaris de la finca fa dos anys que han ofert el lloc per tal de poder concloure aquesta excavació que ha de permetre obtenir un nou mamut, del qual s’entreveuen les restes i sembla que podria estar sencer”, comenta Josep Vallverdú, arqueòleg de l’IPHES i director de l’excavació.
       
Aquest juny, al Forn, s’han posat al descobert nombroses restes arqueològiques i paleontològiques molt disperses entre sí. “El conjunt lític més nombrós és el recuperat en el nivell 2”, apunta Vallverdú. Es tracta d’un conjunt de 15 elements de roques tallades molt ben conservats i datats en 1 milió d’anys, “una edat molt singular en el registre arqueològic d’Europa”, assegura el director de l’excavació.
      
Les restes faunístiques
Pel que fa a les restes faunístiques, al Forn s’han comptabilitzat més d’una cinquantena,  “una quantitat relativament nombrosa, si es considera que és un jaciment a l’aire lliure i, per tant, són més difícils de conservar-se”, comenta Josep Vallverdú. “Són restes d’animals corredors (cavalls, cérvols...), que moren vora els tolls d’aigua que es donen en un delta fluvial format per una riera i el riu Francolí fa u milió d’anys”, ha declarat.
  
Aquest any també s’ha intervingut al jaciment de la Mina, que s’ha netejat després que una esllavissada tapés el sondeig efectuat en altres campanyes. “De forma manual, durant les dues primeres setmanes, vam retirar més de 15 metres cúbics de terra esponjada i posteriorment s’ha excavat la superfície del sondeig”, explica Vallverdú.
 
Excavacions 2012

TROBEN NOVES RESTES ÒSSIES DE MAMUT DE MÉS DE 700.000 ANYS D’ANTIGUITAT AL BARRANC DE LA BOELLA, A LA CANONJA

Coincidint amb l’excavació d'aquest any s’ha construït un mur de protecció d’un dels jaciments, La Mina, per salvaguardar-lo de les torrentades.La campanya d’excavacions que, s’ha efectuat al barranc de la Boella ha posat al descobert noves restes de mamuts, uns grans proboscidis extingits, amb una antiguitat de més de 700.000 anys; sobresurten una tíbia de 75 cm de llargada i una costella de 1,10 metres. A més, s’han trobat eines de pedra, una mena de ganivets, associats a aquestes restes de fauna.D’aquesta manera es confirma la Boella com una de les ocupacions humanes més velles d’Europa i es pot afirmar que a la Canonja hi ha les proves materials de les primeres poblacions humanes de Catalunya, essent un indret de primer ordre per explicar l’evolució humana i els ecosistemes terrestres d’un període temporal anomenat la transició Pleistocè Mig que cobreix l’interval que va de  960.000 a 650.000 anys abans d’ara”, assegura Josep Vallverdú, responsable de l’excavació de la Boella i inevstigador de l'IPHES.En aquesta ocasió, l’excavació a la Boella s’ha concentrat al jaciment del Forn on s’han identificat restes d’una tíbia i d’un costella de Mammuthus meridionalis, amb més de 700.000 anys d’antiguitat, a més de moltes de moltes altres restes de diferents animals com cèrvids, cavalls i hipopòtams. Cal destacar uns fragments dentaris d’un gran carronyaire, possiblement una hiena.D’altra banda, han sortit restes de pedra tallada, eines, elaborades amb sílex per grups d’humans. “Aquests fòssils són una documentació única per explicar l’evolució dels animals i dels grups humans prehistòrics perquè a Europa ja pocs jaciments d’aquesta cronologia”, comenta Vallverdú.Importància paleontològicaLa troballa, un cop més, d’ossos sencers de mamut il·lustra la importància paleontològica de les restes de la Canonja, que a més presenten un bon estat de conservació. En aquest sentit, l’equip d’investigació vol agrair a l’Ajuntament d’aquest municipi la protecció que aquest any ha començat ha executar en un altre lloc del barranc anomenat la Mina, on es pretén excavar durant els pròxims 10-15 anys.
 
Excavacions 2011

Troben nous fòssils d’hipopòtam, rinoceront, cèrvid i èquid de fa més de 800.000 anys al Barranc de la Boella

Noves troballes permetran entendre com es va formar aquest jacimentGràcies a les restes de microvertebrats que han aparegut es podrà precisar la cronologia d’aquest complex arqueopalentològicLa campanya que aquest any ha desenvolupat l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) en els jaciments de la Mina i del Forn, a la Boella (La Canonja, Tarragonès) durant el maig, va finalitzar el dia 31 amb nous fòssils que permetran avançar en el coneixement de la cronologia del jaciment, saber com es va formar, els seus processos de transformació (naturals, animals i humans, cosa que estudia la tafonomia) i augmentar la mostra del registre arqueopaleontològic de la Boella, datat en més de 800.000 anys d’antiguitat.. Entre les noves restes destaquen alguns macrovertebrats i microvertebrats, i noves eines de pedra.Concretament, entre les troballes faunístiques hi sobresurten alguns elements anatòmics d’hipopòtam, rinoceront, cèrvid i i èquid. “Aquestes restes són força interessants perquè es presenten en diferents situacions tafonòmiques, algunes són peces senceres i d’altres fragmentades i ens permetran esbrinar la seva relació amb els humans i amb els carnívors, així com les dinàmiques d’arrossegament fluvial, és a dir, identificar els agents responsables de la seva presència a l’àrea excavada”, comenta Josep Vallverdú, investigador de l’IPHES i director de les excavacions a la Boella.
 
 
Excavacions 2010
Durant tot el mes de maig del 2010 l'equip de l'IPHES dirigit per l'arqueòleg Josep Vallverdú va estar excavant al jaciment de la Boella.En el transcurs d'aquestes excavacions, es va practicar una excavació en extensió a La Mina; anteriorment, els anys 2008 i 2009, aquest jaciment havia estat sondejat. Aquells treballs van aportar un bon nombre de restes òssies de vertebrats extingits com un hipopòtam, úrsids, carronyaires i altres herbívors (cérvols, cavalls...), així com restes de pedra tallades disperses.Les eines de pedra obtingudes l'any 2010 estan poc elaborades (sobre una cara o dues, choppers), propi de tècniques de talla molt arcaiques. Sembla que són força diferents a les pedres elaborades vora el mamut l’any 2007, que era una zona d’activitat especialitzada. A més, aquestes descobertes van permetre augmentar el nombre de proves materials que facilitaran el coneixement sobre diferents aspectes de la història natural de la conca del Francolí. També s’hi van trobar abundants restes de cavalls, cèrvids i úrsids.