Tradicionalment s’ha argumentat que la fabricació d’eines és exclusiva de l’espècie humana. En aquesta classe us proporcionem un text de treball i diversos exemples seleccionats per a abordar la tecnologia en classe, que es pot treballar des de diferents punts de vista.

Skip to content