A partir d’aquesta curiosa troballa, us proposem un tema de treball que es pot abordar des de diferents assignatures i es pot adaptar a qualsevol edat. Un xiclet de resina de bedoll proporciona als investigadores i investigadores tot el material que necessiten per reconstruir la vida d’aquesta nena fins el moment que va mastegar un xiclet.

Skip to content