L’estudi d’ADN forma part important de la recerca en evolució humana. L’estudi de les poblacions neolítiques de la Cova d’El Mirador ens permet presentar-vos un cas de com es pot trobar parentiu en poblacions llunyanes a través de l’ADN fòssil.

J.M. Vergès
Skip to content