Jaciments IPHES

 

El Cavet

El Cavet

El Cavet Cambrils (Tarragona) 7500- 6000 BP Neolític Antic Holocè Jaciment en cova El jaciment del Cavet es troba al nucli urbà de Cambrils, en una àrea delimitada al nord pel camí de Vilafortuny, a l'oest pel barranc del Regueral i a l'est per la riera de Riudoms. La posssible existència d'un jaciment a la zona es coneixia des dels anys 50, però va ser amb les diferents intervencions amb caràcter d'urgència degut a la urbanització de la zona que s'hi realitzaren a finals dels anys 90 , quan es constatà la presència d'un nombre important d'estructures excavades en el subsòl. L'excavació de part d'aquestes permeté interpretar-les, de manera genèrica, com a sitges pertanyents al període neolític i ibèric. L'any 2005, en el marc d'un conveni sigant entre l'Ajuntament de Cambrils i l'IPHES, s'inicien les intervencions arqueològiques periòdiques en el jaciment amb caràcter preventiu, esdevenint l'any 2007 programat degut a la inclusió del jaciment en el projecte de recerca " Evolució paleoambiental i poblament prehistòrica a les valls dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona". La intervenció arqueològica s'ha centrat en l'anomenat sector II del jaciment, on s'hi localitzaren 16 possibles estructures excavades de les que, fins al moment, se n'han intervingut 12. Els resultats de l'excavació permeten inferir la utilització de la major part de les estructures com a sitges per a l'emmagatzematge de productes agrícoles que, una vegada perden la seva funció original, són emprades per a dipositar-hi les deixalles domèstiques. Així, el rebliment de les sitges ha proporcionat material arqueològic divers: indústria lítica, malacofauna marina i terrestre, carbons i ceràmica. Una datació radiocarbònica efectuada sobre una mostra de carbó vegetal obtinguda de l'interior d'una de les estructures evidenciaria l'existència...

read more
Coves del Toll

Coves del Toll

Coves del Toll (Cova del Toll i Cova de les Toixoneres)Moià (Barcelona)100.000- 40.000 BPPaleolític MigPlistocé SuperiorJaciment en cova Tant la Cova del Toll com la de les Toixoneres  presenten un conjunt faunístic rellevant que ha estat atribuït cronològicament...

read more
El Camp dels Ninots

El Camp dels Ninots

El Camp dels NinotsCaldes de Malavella (Girona)3.500.000- 3.100.000 BPPliocè TardàJaciment a l'aire lliure El Camp dels Ninots està situat a l’extrem oest del terme municipal de Caldes de Malavella. El seu nom és degut a les silicificacions, en concret d’òpal...

read more
Cova Eirós

Cova Eirós

Ubicació: Cancelo (Triacastela, Lugo)Cronologia: Paleolític MitjàDirectors: Xose-Pedro Rodríguez i Arturo de Lombera El jaciment de Cova Eiros es troba a Cancelo (Triacastela, Lugo). L'entrada de la cova està en el vessant NNW del Monte Penedo, a la Serra do Ouribio,...

read more
Abric Romaní Capellades

Abric Romaní Capellades

Abric Romaní Capellades (Barcelona) 70.000- 40.000 BP Paleolític Mig Plistocè Superior Jaciment en cova (abric) L’Abric Romaní és el dipòsit més excavat de la Cinglera del Capelló. L’abric es troba al nord de la Cinglera i té una exposició solar NE. La seva...

read more
El Molí del Salt

El Molí del Salt

El Molí del Salt Vimbodí (Tarragona) 12500- 8000 BP Paleolític Superior / Mesolític Jaciment en cova (abric) El jaciment del Molí del Salt està situat en el municipi de Vimbodí, comarca de la Conca de Barberà, a uns 45 km al nord-oest de la ciutat de...

read more

Vols veure com treballem?

Visita el nostre canal de Youtube

Skip to content