Durant el paleolític els grups humans es mouen pel territori buscant aliment. Per això no construeixen cases: es resguarden en abrics o campaments a l’exterior. Dibuixa els elements del teu poblat paleolític o construeix-los en 3D!

Construeix-Paleolitic

Skip to content