Explora el pas del temps a la prehistòria i ordena les diferents troballes. També podeu utilitzar aquest joc per aprendre les diferències entre els arqueòlegs (estudien el passat humà) i els paleontòlegs (estudien el passat de la vida a la terra).

La-maquina-del-temps

Skip to content