En aquest vídeo el Miquel Guardiola explica les eines que utilitzaven els nostres avantpassats durant el Paleolític Inferior. L’Axelià es caracteritza per la fabricació d’una eina en concret: el bifaç.

Skip to content