En aquest vídeo el Miquel Guardiola explica l’evolució de les eines de pedra al llarg del Paleolític, mostrant com es fabricaven les principals eines de cada període.

Skip to content