Quan Lewis Carroll va escriure Alicia al País de les Meravelles i la seva continuació, Alicia a través del mirall, no va crear un món de fantasia tan allunyat del nostre. Pocs lectors coneixen que Carroll era matemàtic especialitzat en lògica i que va introduir en la seva obra fenòmens aparentment fantàstics, però que en realitat responien a principis científics.

Durant dècades, Alicia al país de la meravelles ha estat estudiada des del punt de vista de la psicologia, la filosofia i la física i fins i tot li va servir a Leigh van Valen per a batejar una llei biogenètica, l’Efecte Reina Vermella, en referència al cèlebre personatge del conte.

En aquest llibre, el paleontòleg Jordi Agustí ha fet un minuciós treball per a revelar els principis de l’evolució que va amagar Carroll dins de la seva obra. Per a aconseguir-ho, ha reescrit el conte original per a donar una explicació científica, senzilla i comprensible, a cada situació a la qual s’enfronta l’Alicia. Així, en el meravellós “País de la Evolución” que ha construït caben tant el Gat de Cheshire i el Conill Blanc, com les lleis genètiques que expliquen el creixement al jardí de les flors, i fins i tot personatges nous, com Charles Darwin o Stephen Jay Gould, que dialoguen amb l’Alícia. Tot això sense perdre la constant ironia i els matisos presents en el conte original.

Estem preparant una guia didàctica…

Skip to content