El Molí del Salt Vimbodí (Tarragona) 12500- 8000 BP Paleolític Superior / Mesolític Jaciment en cova (abric)

El jaciment del Molí del Salt està situat en el municipi de Vimbodí, comarca de la Conca de Barberà, a uns 45 km al nord-oest de la ciutat de Tarragona. Les intervencions arqueològiques es van iniciar l’any 1999, amb l’excavació d’un sondeig de 3 m2 per conèixer l’estratigrafia del jaciment. L’excavació en extensió va començar l’any 2001 i continua en l’actualitat. Aquests treballs ens han permès documentar una seqüència amb tres conjunts arqueoestratigràfics principals. El conjunt superior ha estat datat cap als 8.000 anys b.p. i conté una indústria atribuïda a un Mesolític de tipus macrolític. Els dos conjunts inferiors (A i B) pertanyen al Paleolític Superior final i han estat datats entre els 10.800 i els 12.500 anys b.p.

Les excavacions realitzades fins ara han proporcionat un abundant registre lític i ossi. La indústria lítica està realitzada gairebé exclusivament en sílex. El nivell mesolític ha proporcionat un conjunt en el qual els denticulats són els artefactes dominants.

 L’objectiu de la intervenció en el jaciment és conèixer la seqüència de canvi cultural que va caracteritzar les comunitats de caçadors-recol·lectors durant la fi del Plistocé i els inicis de l’Holocé al sud de Catalunya.

Les excavacions dutes a terme el 2015 al jaciment del Molí del Salt (Vimbodí i Poblet, Tarragona) han permès descobrir una singular peça d’art prehistòric a un nivell del Paleolític Superior amb una antiguitat de fa entre 13.000 i 14.000 anys. La peça, l’estudi acaba de publicar a la revista PLOS ONE, és una placa d’esquist, de 18 cm de llarg i 8,5 d’ample, que presenta 7 motius semicirculars gravats que, per la seva forma i proporcions, poden interpretar-se com cabanes i constituirien la representació d’un campament de caçadors, la primera d’aquestes característiques que es documenta.

 Publicacions:

Angelucci, D.; Gené, J.M.; Ollé, A.; Vaquero, M.; Vergés, J.M.; Allué, E.; Fontanals, M.; Ibáñez, N.; Lozano, M.; Rodríguez, X.P.; Saladié, P. i Zaragoza, J. (2003): Darreres intervencions arqueològiques en jaciments paleolítics de la conca del Francolí: La Cansaladeta (La Riba, Alt Camp) i el Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà). Tribuna d’Arqueologia, 1999-2000: 23-63.

García Diez, M.; Martín i Uixan, J.; Gené, J. M. i Vaquero, M. (2002): La plaqueta gravada del Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà) i el grafisme Paleolític/Epipaleolític a Catalunya. Cypsela, 14: 159-173.

Vaquero, M. (ed.): Els darrers caçadors-recol•lectors de la Conca de Barberà: el jaciment del Molí del Salt (Vimbodí). Excavacions 1999-2003. Montblanc: Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca.

Vaquero, M.; Gené, J.M.; Ibáñez, N.; Saladié, P.; Allué, E.; Angelucci, D.; García, M.; Martin, J.; Vallverdú, J. i Alonso, S. (2001): El jaciment del Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà): Una seqüència del pleistocé superior i inicis de l’holocé al sud de Catalunya. Butlletí Arqueològic, 23: 29-72.

Fontanals, M.; Vaquero, M. i Vergès, J.M. (2006): Noves dades sobre el Paleolític Superior al sud de Catalunya: El Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà) i la Cativera (El Catllar, Tarragonès). Quadern de Treball de l’Associació Arqueològica de Girona, 14: 43-68.

Skip to content