En aquests pòsters, trobareu una descripció dels principals canvis en els mètodes de producció d’eines, durant la prehistòria. Els trobareu dividits en els cinc períodes principals de la prehistòria: Paleolític Inferior Arcaic, Paleolític Inferior, Paleolític Mitjà, Paleolític Superior i Neolític.

Eines-Cat

Skip to content