Eines de la prehistòria

Eines de la prehistòria

En aquests pòsters, trobareu una descripció dels principals canvis en els mètodes de producció d’eines, durant la prehistòria. Els trobareu dividits en els cinc períodes principals de la prehistòria: Paleolític Inferior Arcaic, Paleolític Inferior, Paleolític Mitjà, Paleolític Superior i Neolític.

Eines-Cat

Infants i pedres: Les eines de pedra del neolític

Infants i pedres: Les eines de pedra del neolític

El Neolític suposarà un canvi radical en el mode de vida de les comunitats humanes. L’agricultura i la ramaderia faran que la gent instal·li cases fixes esdevenint sedentaris. Apareixeran noves eines i una creixent especialització de les activitats artesanals, que portaran a l’augment d’un comerç d’intercanvi i també de la diferenciació social.

Skip to content